top of page

Tof dat je er bent

Wij vertellen graag verhalen, delen informatie, durven stellingen te formuleren en geven ruimte aan meningen vanuit een inclusieve invalshoek. Lezen lijkt op de achtergrond te verdwijnen maar wij gaan er vanuit dat het er juist om gaat wat er te lezen valt. 

Het vrij uitwisselen van ideeën en daarbij onderbouwing durven geven is wat wij wensen bij te dragen aan een betere wereld. Een groots voornemen. Dat is absoluut waar maar verandering begint bij jezelf. Je durven uitspreken over wat je vindt, zonder daarbij opzettelijk te beledigen of minachten is daar onlosmakelijk aan verbonden. Hier zijn wat ons betreft grenzen aan verbonden. Er zijn nu eenmaal fatsoensnormen en die nemen wij graag in acht. Dit let ons echter niet scherp te zijn en daarbij kritische noten te kraken als wij dat noodzakelijk achten.

 

De boog kan niet altijd gespannen zijn. Dit erkennen wij volledig en daarom bieden wij ook ruimte aan bekende en minder bekende vormen van verpozing. Gewoon om te laten zien dat er nog veel meer te koop is in deze wereld. Wat wij kennis hebben delen wij graag met jou en wij hopen dat jij er ook zo over denkt. 

Wij zijn BlogNext, onversneden eigenzinnig.

BN Blanco.png
bottom of page