top of page

Hoe nu verder?

De massale Black Lives Matter anti- zwart racisme demonstraties maken luidkeels duidelijk dat er een nieuwe jonge generatie verandering eist in Nederland. Waar voorheen dit soort demonstraties relatief klein waren en door een handjevol mensen werden bezocht, is het inmiddels duidelijk dat wij te maken hebben met een beweging die in geschiedenisboeken van de toekomst zal staan. Althans, dat is wanneer institutioneel racisme daadwerkelijk verslagen kan worden en inclusiviteit zo vanzelfsprekend wordt als de associatie van Nederland met molens en klompen. Het geluid is gehoord. De aandacht van Nederland is getrokken. Hoe nu verder?

"De vrijwel witte Tweede Kamer die debatteert over racisme en discriminatie is even voorspelbaar als schrijnend."

Huidige stand van zaken

Geen enkele politicus kan het zich nog langer permitteren om weg te lopen van de discussie of Nederland een probleem heeft met racisme en discriminatie. De grote aantallen waarmee de demonstraties worden bezocht en het feit dat zowel wit als zwart eraan deelneemt laat dit niet gewoonweg niet meer toe. De Tweede Kamer gaat binnenkort hierover debatteren. De vrijwel witte Tweede Kamer die debatteert over racisme en discriminatie is even voorspelbaar als schrijnend. Praten over mensen zonder dat ze zelf iets kunnen zeggen voelt aan als een ontdekkingsreiziger, met tropenhelm, die een bestaande berg in Afrika 'ontdekt' en die naar de oma van zijn kinderjuffrouw vernoemt.

"Jesse Klaver stelt voor dat de staat der Nederlanden excuses maakt voor het slavernijverleden"

De politiek valt over elkaar heen om te laten zien dat ze eindelijk begrijpen waar de schoen wringt. Jesse Klaver stelt voor dat de staat der Nederlanden excuses maakt voor het slavernijverleden. Dit klinkt altijd goed in de maand voorafgaand aan 1 juli waarop de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden in Amsterdam plaatsvindt. Bijna iedereen weet dat men zich in Den Haag ernstig zorgen maakt over de juridische implicaties van zo een excuus. Gaat het geld kosten? Daarbij zal moeten worden nagedacht of het excuus voor het Nederlandse slavernijverleden niet gemaakt zal moeten op het 'plaats delict", zoals Roy Groenberg van de stichting Eer & Herstel dit verwoordde op 1 juni 2020 bij de slavernijherdenking in de ambtswoning van burgemeester van Amsterdam. Hierbij doelde hij uiteraard op Suriname en de eilanden van het Caribische Koninkrijk. Een stellingname die absoluut serieus te nemen is want tot zover ik heb kunnen nagaan waren er in Nederland nooit suiker, koffie of cacaoplantages.

Politiek Den Haag

Premier Rutte begrijpt nu plotseling het bezwaar tegen Zwarte Piet. Tegelijkertijd vind hij deze figuur natuurlijk niet racistisch en wijst uiteraard weer naar de maatschappij die dit moet gaan oplossen. Zelf lijkt hij die verantwoordelijkheid niet te willen dragen en er is volgens de minister-president genoeg wetgeving. In hoeverre deze wetgeving zijn werk doet wordt gelogenstraft door de protestbeweging die nu door ons land raast. Veel symboolpolitiek dus en weinig wol. Met andere woorden: de verkiezingen komen eraan!!


Politieke jongeren geven aan meer diversiteit in de Tweede Kamer te willen zien. De jongerenorganisaties van D66, PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie maken zich sterk hiervoor. Voor de volledigheid meldt ik dat het Forum voor Democratie zich hier niet in kan vinden en de VVD-jongeren vinden meer diversiteit in de Kamer geen doel op zich. Tja...... Niets nieuws onder de zon en het komt weer van de 'usual suspects'. Zucht!!


Van actie naar beleid

De transitie van actie naar beleid zal een enorme uitdaging zijn voor de Black Lives Matter beweging. Als het hun wens is, en daar ga ik vanuit, om echt resultaten te boeken zal dit de vervolgstap moeten zijn. Ze zullen daarbij rekening moeten houden dat zij tegenover zich een apparaat zullen vinden dat vastgeroest zit in een verouderde denkwijze, waarbij de wil om te echt veranderen op vele fronten ontbreekt en waarin raciale sentimenten zeker niet ontbreken. Het recente racisme bij de belastingdienst en politie zijn hier goede voorbeelden van.

"De kenmerkende hiërarchisch dynamiek zal hierbij moeten worden losgelaten. Die werkt niet en heeft nooit gewerkt. Kennis, kunde, gelijkwaardigheid en onderling respect zijn hierbij sleutelwoorden."

Het zal voor de Black Lives Matter beweging ook zaak zijn om de eigen rangen gesloten te houden. Ook ontkomen ze er niet aan om gezamenlijk op te trekken met alle op dit dossier actieve organisaties waarin gelijkgestemden fysiek en beleidsmatig domineren. Daarbij zal er tevens een strategische verbinding gemaakt moeten worden tussen generaties. Dit is niet een makkelijke taak maar wel een absoluut noodzakelijke klus. Het heden komt voort uit het verleden en het hebben van een historisch archief is cruciaal om te kunnen putten uit ervaringen en valkuilen uit het verleden. Een ezel stoot zich tenslotte niet tweemaal aan dezelfde steen. Althans, als het goed is.


De kenmerkende hiërarchische dynamiek in de onderlinge verhoudingen zal per direct moeten worden losgelaten. Die werkt niet, heeft nooit gewerkt en zal ook nooit werken. Kennis, kunde, gelijkwaardigheid en onderling respect zijn bij uitstek dè sleutelwoorden die ik persoonlijk heilig zou verklaren. Wie niet mee kan komen met de moderne tijden moet vriendelijke doch dringend worden verzocht het schip per direct te verlaten. Tevens zal er een strikt onderscheid gemaakt moeten worden tussen de generaals en de soldaten. Altijd een delicate opgave.

"Dit is in alle opzichten een uitdaging omdat hierbij ook het ego ondergeschikt gemaakt dient te worden aan een hoger doel."

De onderlinge verschillen tussen organisaties, instellingen en personen zullen ondergeschikt gemaakt moeten worden aan een, in overleg, overeen te komen gemeenschappelijke agenda. Een agenda die consequent gevoerd zal moeten worden om niet aan kracht en urgentie in te boeten. Dit is in alle opzichten een uitdaging omdat hierbij ook het ego ondergeschikt gemaakt dient te worden aan het hogere doel.


Code of Conduct

Het verdient aanbeveling om voor aanvang van de volgende fase een Code of Conduct overeen te komen. Hierin kan worden vastgelegd hoe men onderling met elkaar wenst om te gaan, hoe (interne) conflicten gehanteerd worden, hoe gedragen besluitvorming tot stand komt, welk idioom men intern en extern hanteert en waarin interne transparantie wordt gewaarborgd.

"Een leider is een leider als hij of zij beschikt over een visie en volgers weet te inspireren en te binden."

Leiderschap

Leiderschap is essentieel voor het welslagen van een onderneming. Daarbij dient naar mijn mening iemand boven de partijen te kunnen staan en daarbij het respect te genieten van alle betrokken partners. Een leider is een leider als hij of zij beschikt over een visie en volgers weet te inspireren en te binden. Het is een boegbeeld of kopstuk die in staat is druk van alle kanten te absorberen en het einddoel consequent in het oog houdt. Leiderschap kan ook op basis van collectiviteit plaatsvinden waarin de verschillende kerneigenschappen ondergebracht zijn bij verschillende personen. Er zijn vele variaties mogelijk. Belangrijk is dat het werkt, effectief en representatief is. De fout moet niet gemaakt worden om ruimte geven aan charlatans aan rappe praters met of zonder academische titels. De politici van kleur die de afgelopen jaren op verschillende niveau's binnen het overheidsapparaat hebben gefunctioneerd hebben alleen uitgeblonken in makke schapen gedrag. Bang om zich uit te spreken en als een kind zo blij om het pluche te mogen zitten. Daar win je naar mijn mening de oorlog niet mee.


Strategische allianties

Strategische allianties zijn extreem belangrijk en moeten worden aangegaan met organisaties, instellingen, bedrijven, structuren en personen die de gemeenschappelijke Black Lives Matter agenda in daden omarmen en effectief bijdragen aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak. Het zal een klus zijn om hier het onderscheid in te kunnen maken. Je kan nu al zien dat er heel veel solidariteit met de mond wordt beleden. Solidariteit die nergens voor staat en daarom ook nergens toe leidt.


Financien

Wie in staat is duizenden mensen te mobiliseren zou ook in staat moeten zijn om die duizenden te vragen de beweging structureel financieel te ondersteunen. Hierbij komt het simpelweg neer op vertrouwen. Dit vertrouwen beschamen zal de doodsteek van de beweging zijn. De overheid dient vanuit haar plicht uiteraard ook financieel te faciliteren maar je mag daar niet te afhankelijk van worden. Het genreren van eigen inkomsten dient zodanig te zijn dat overheidsfinanciering nooit de bestaansvoorwaarde mag worden. Hier kunnen wijze lessen getrokken worden uit hoe het categoriaal welzijnswerk uit de jaren tachtig als een kaartenhuis in elkaar stortte toen daar de financiële stekker werd uitgetrokken.


Overdenking

Deze volgende stap is er dus eentje van epische proporties. Die mening ben ik absoluut toegedaan. Er zal dus rekening gehouden moeten worden dat er van alles zal worden gedaan om de beweging te laten ontsporen. De (rechtse) pers zal het vuurtje hoog opstoken en zal fel en, zonder enige terughoudendheid, op de man/vrouw spelen. Er is nu eenmaal sprake van een evidente disbalans als het gaat om macht en invloed in de media. Zoveel als mogelijk gebruik maken van eigen media verdient aanbeveling om in ieder geval een tegengeluid te kunnen presenteren.


Er zal worden getracht om groeperingen en personen uit elkaar te spelen door het geven van financiële incentives zoals het verstrekken van opdrachten, subsidies en andere lokkertjes. Dit is precies zo gebeurd bij de "Decade of People of African Descent" in Nederland. Het feit dat weinigen in Nederland gewaar zijn van het feit dat wij nu in decade zitten zegt al genoeg. Gebrek aan eensgezindheid, visie, te grote ego's en het vechten om financiële kruimels is hier de oorzaak van.


Er zal continu een poging worden gedaan om het onderwerp dood te discussiëren en weer veilig op te bergen in de onderste lade. Kopstukken uit de Black Lives Matter beweging zullen benaderd worden om geïncorporeerd te worden in het establishment. De verkiezingen komen eraan en de partijen in de Tweede Kamer gaan naarstig op zoek naar meer kleur. Dit betekent niet automatisch meer beslissingskracht. De huid zal net als de suiker duur moeten worden verkocht.


De angel zal erop vele manieren geprobeerd worden uit te halen. Je kunt nu eenmaal niet met gebalde vuisten en het scanderen van leuzen de huur en boodschappen betalen. De gemiddelde sociaal-economische positie van zwart Nederland is bekend en een achilleshiel. Dat weet men en daar zal vol op worden ingezet. Ik blijf hoop houden op de goede afloop en wens aan mijn kleinkinderen te mogen vertellen dat ik erbij was toen deze geschiedenis werd geschreven.

Comments


bottom of page