top of page

Institutioneel Racisme

Institutioneel racisme is het systematisch uitsluiten en/of het discrimineren van etnische minderheden op basis van zogenaamde ‘sociale instituties’. Denk hierbij aan geschreven en vooral ook ongeschreven regels, normen en tradities over gedrag en omgangsvormen binnen een gemeenschap. Premier Rutte wenst het begrip institutioneel racisme niet in mond te nemen want de autochtone bevolking zou daarmee worden 'afgeschrikt'. Een welhaast kolderieke verklaring van een doctorandus in de Nederlandse geschiedenis waarbij het slachtoffer vooral rekening dient te houden met de tere ziel van de dader. De wereld op zijn kop? De recente Black Lives Matter protesten in Nederland hebben de zaak op scherp gezet. Wat is nu institutioneel racisme precies?

Voor de duiding wordt aan de hand van een willekeurig aantal praktijkvoorbeelden institutioneel racisme uitgelegd. Disclaimer: dit is absoluut geen totaaloverzicht.


"Het SCP onderzoek laat verder zien dat etnische minderheden geen eerlijke kans krijgen bij werving & selectie."

Arbeidsmarktdiscriminatie

Uit een onderzoek van het het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 2019 kwam naar voren dat een inclusieve arbeidsmarkt geen prioriteit is voor werkgevers. Een te verwaarlozen deel van de werkgevers neemt maatregelen om personeel met een migratieachtergrond aan te trekken. Het SCP onderzoek laat verder zien dat etnische minderheden geen eerlijke kans krijgen bij werving & selectie. Stereotype denkbeelden wegen zeer zwaar tijdens het selectieproces en vooral (onbewuste) vooroordelen gebaseerd op uiterlijk voeren hier de boventoon.


"............... mensen met een migratieachtergrond een lager opleidingsniveau hebben daardoor minder verdienen en hun kinderen vaker een te laag schooladvies krijgen."

Schooladvies

In januari 2020 verscheen een onderzoek van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). Hieruit kwam naar voren dat 40% van scholieren van de basisscholen in Amsterdam een juist advies ontvangen m.b.t. hun vervolgopleiding. Hier vloeit uit voort dat de overige 60% overschat dan wel onderschat wordt.


Dit alles hangt nauw samen met het opleidingsniveau van de ouders. Kinderen van hoog opgeleide ouders krijgen daardoor vaker een te hoog gegrepen advies en de leerlingen van laag opgeleide ouders krijgen veel eerder een te laag advies. Conclusie is dat de schooladviezen ongelijkheid in de hand werkt.

Momenteel wonen er in Amsterdam 797.000 mensen waarvan er ruim 54,5% een migratieachtergrond heeft. Opvallend is dat de inkomensongelijkheid tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond de afgelopen vijftien jaar niet zijn afgenomen.


Gemiddeld hebben Nederlanders met een migratieachtergrond een kwart minder te besteden. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de inkomensongelijkheid tussen bevolkingsgroepen in de periode 2003-2017. De inkomensverschillen tussen de groepen worden volgens het CPB voor een groot deel verklaard door het verschil in opleidingsniveau. Hieruit mag geconcludeerd worden dat ook in Amsterdam mensen met een migratieachtergrond gemiddeld een lager opleidingsniveau hebben, daardoor minder verdienen en hun kinderen vaker een te laag schooladvies krijgen.


"Daders met een migratieachtergrond krijgen voor dezelfde delicten substantieel vaker en langere gevangenisstraffen opgelegd."

Rechtsongelijkheid

In een onderzoek van de Raad voor de rechtspraak uit 2015 kwam naar voren dat er substantiële verschillen zijn tussen mensen met of zonder een migratieachtergrond. Daders met een migratieachtergrond krijgen voor dezelfde delicten substantieel vaker en langere gevangenisstraffen opgelegd.


Discriminatie op de woningmarkt

Een onderzoek van de Academie van de Stad heeft aangetoond dat in Utrecht sprake is van discriminatie op de particuliere woningmarkt op grond van etniciteit en seksuele geaardheid. Potentiële huurders van het mannelijke geslacht met een niet westers klinkende naam, blijken significant minder kans op een uitnodiging voor een bezichtiging te hebben, dan mannelijke kandidaten met een Nederlands klinkende naam.


Tot slot

Institutioneel racisme vergiftigd de maatschappij. Het werkt ongelijkheid verder in de hand en creëert tweederangs Nederlanders die worden gedoogd maar die niet als gelijkwaardig worden beschouwd en behandeld. Dat een substantieel deel van Nederland hier de buik van vol heeft wordt aangetoond met de massaal bezochte demonstraties in het land en de demonstraties die nog moeten gaan plaatsvinden. De tijd voor verandering is nu. Wachten tot dat andere deel van de Nederlandse bevolking eindelijk zover is, is geen optie. De verstreken eeuwen zouden meer dan genoeg moeten zijn.

Comments


bottom of page