top of page

25 mei 2020: Verkiezingen in Suriname

Op maandag 25 mei 2020 vinden in Suriname verkiezingen plaats. Alle ogen zijn gericht op president Desi Bouterse en zijn Nationale Democratische Partij (NDP). Van het economisch ratingbureau Standard & Poor's (S&P) kreeg Suriname op 1 april 2020 de Junkstatus toegekend. Een benaming die geen verdere uitleg nodig heeft. Gaat het "Bouta" dit keer weer lukken om de verkiezingen te winnen en ontloopt hij op deze wijze ook de door de krijgsraad opgelegde celstraf voor zijn vermeende rol in de Decembermoorden of loopt het allemaal anders af?

De door de NDP gedomineerde regering van Suriname rolt van het ene corruptieschandaal in het andere. De bodem van de schatkist is te zien en wordt aangevuld met leningen die steeds moeilijker terug te betalen zijn. Suriname's voornaamste exportproducten zijn goud en olie. De wereldmarktprijs van deze bodemschatten heeft het de afgelopen jaren flink te verduren gehad waardoor Suriname haar inkomsten zag verdampen. De broodnodige diversificatie van de Surinaamse economie heeft geen gestalte gekregen dus zit het land in zwaar weer.


Ontwikkelingen

Er zijn ook noemenswaardige ontwikkelingen geweest onder Bouterse. Enkele voorbeelden zijn de recentelijk geopende Desiré Delano Bouterse Highway tussen Zanderij en Afobakawe. Deze highway zal het transport van en naar de Johan Adolf Pengel Luchthaven aanzienlijk sneller laten verlopen en het district Para, waar de highway doorheen loopt, verder ontsluiten. Suriname heeft, van de inmiddels uit het land vertrokken aluminium gigant Alcoa, de Afobaka stuwdam overgenomen en met de enorme olievondsten, die voor de kust zijn gedaan, ziet de toekomst van Staatsolie er op termijn rooskleurig uit. De invoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering in 2014 was een mijlpaal in Suriname. Ook participeert Suriname voor 25% in de Merian goudmijn waarvan 75% in handen is van multinational Newmont. Verder zijn er een groot aantal wegen en bruggen aangelegd en/of gerehabiliteerd, is het waterleidingnet uitgebreid, nadert het nationaal breedbandproject haar voltooing en is er met het Wanica ziekenhuis een modern en groot ziekenhuis buiten Paramaribo in gebruik genomen.


Slechte beurt

Daar tegenover staat dat de Surinamers te maken hebben met hoge en steeds wisselende valutakoersen die funest zijn voor de koopkracht van de bevolking. De corruptie tiert welig en vooral een kleine elite groep rondom de regerende macht lijkt hiervan te profiteren. Grote financiële schandalen domineerden de afgelopen tijd de Surinaamse samenleving met als pijnlijk dieptepunt het door de regering, zonder voorafgaand overleg, toe-eigenen van de valuta kasreserve van de handelsbanken bij de Centrale Bank van Suriname. De verklaring was dat het geld gebruikt is om interventies ten behoeve van importen, schuldaflossing, goudaankopen en andere verplichtingen te doen. Het goudrijke binnenland wordt zwaar vervuild door het giftige kwik dat wordt gebruikt bij de (illegale) goudwinning en er is een schemergebied van wie nu wel en wie niet goudconsessies bezit. Duidelijk is dat de lijnen doorlopen tot de hoogste regerings- en oppositiekringen maar het Surinaamse volk wordt er niet beter van.


Populair

Duidelijk is wel dat Desiré Bouterse nog steeds over een substantiële populariteit beschikt

in Suriname. Daar dient wel aan toegevoegd te worden dat de economische druk, die de bevolking momenteel voelt, deze populariteit stevig onder druk zet. De NDP van Bouterse is als enige van de grote politieke partijen multi-etnisch samengesteld. Een sterke troef die de oude partijen, die oorspronkelijk op etnische basis zijn gevormd, gedwongen heeft om zich steeds meer als nationale partijen te gaan profileren. Uit de peilingen komt de Verenigde Hervormings Partij (VHP), onder leiding van voormalig minister van Justitie Chan Santhoki, als grootste concurrent van de NDP naar voren. Zij hebben echter al bij voorbaat aangegeven bij verkiezingswinst niet met de NDP in zee te willen gaan.


Vonnis

Het vonnis van de krijgsraad hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van Bouterse. Het wel of niet winnen van de verkiezingen zal zaken in een stroomversnelling brengen of juist niet. Bouterse rest als laatste rechtsmiddel alleen nog het hoger beroep. Het recent ingevoerde constitutioneel hof is wel door de NDP fractie gevraagd de eerder aangenomen amnestiewet onder de loep te nemen. Of de uitspraak van dit hof het vonnis van de krijgsraad overstijgt is onduidelijk.


Het zijn spannende tijden en de stembusuitslag zal grote gevolgen hebben. In ieder geval zal de NDP een politieke macht blijven in Suriname en zal alleen een coalitie Suriname kunnen gaan regeren.

Comments


bottom of page